Regulamin

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl ("Regulamin")

Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

Spis treści:

1. Informacje podstawowe.
2. Ogólne zasady zakupu imprez turystycznych.
3. Ochrona danych osobowych.
4. Zasady zakładania rezerwacji imprezy turystycznej.
5. Końcowa cena imprezy turystycznej.
6. Akceptowane formy płatności.
7. Zasady odbioru i dostarczania dokumentów podróżnych.
8. Zmiana rezerwacji imprezy turystycznej.
9. Zasady anulowania rezerwacji imprezy turystycznej przez klienta.
10. Anulowanie rezerwacji imprezy turystycznej przez Touroperatora.
11. Obsługa rezerwacji imprezy turystycznej.
12. Postępowanie w przypadku składania reklamacji.
13. Postanowienia końcowe.

1. Informacje podstawowe

1.1. Właścicielem Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl i podmiotem świadczącym usługi jest Firma Edukacyjno - Szkoleniowo – Usługowa YES, Wiśniewski Dariusz, z siedzibą w Ostrowcu Św., kod pocztowy 27-400, ul. Sienkiewicza 66, NIP 661-226-92-97, działająca jako agent turystyczny zwana dalej Internetowe Biuro Podróży BiletyWczasy.pl.

1.2. Internetowe Biuro Podróży BiletyWczasy.pl umożliwia:

a) rezerwację i zakup imprez turystycznych poprzez udostępnienie systemu rezerwacji w Internetowym Biurze Podróży BiletyWczasy.pl. ("System Rezerwacji Internetowej"),
b) zakup biletów lotniczych online z wykorzystaniem serwisu eTravel zgodnie z jego regulaminem użytkowania,
c) zakup biletów autokarowych online z wykorzystaniem serwisów voyager.pl i euroticket.pl zgodnie z ich regulaminami użytkowania,
d) zakup biletów promowych z wykorzystaniem serwisu www.affery.pl zgodnie z jego regulaminem użytkowania,
e) zakup ubezpieczeń turystycznych z wykorzystaniem serwisów voyager.pl i euroticket.pl zgodnie z ich regulaminami użytkowania,
f) zakup kart młodzieżowych z wykorzystaniem serwisu voyager.pl zgodnie z jego regulaminem użytkowania,
g) rezerwacja i zakup miejsc hotelowych na całym świecie z wykorzystaniem serwisu www.hrs.com.pl zgodnie z jego regulaminem użytkowania.

1.3. Założenie rezerwacji lub zakup imprezy turystycznej może nastąpić także telefonicznie poprzez naszą Infolinię pod numerem wskazanym na stronie Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl oraz osobiście w naszym stacjonarnym Biurze Podróży YES w Ostrowcu Św., ul. Sienkiewicza 66.

1.4. Materiały, informacje oraz ceny imprez turystycznych, które są prezentowane na stronach Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Ogólne zasady zakupu imprez turystycznych.

2.1. Korzystając z Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl akceptujecie Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponosicie pełną odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z naszego Biura.

2.2. Korzystanie z Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl jest możliwe tylko w swoim imieniu. Jeśli czynicie to w imieniu osób trzecich, oznacza to, że posiadacie Państwo ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Działając bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosicie Państwo pełną odpowiedzialność.

2.3. Dokonanie zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska bez posiadania ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

2.4. Internetowe Biuro Podróży BiletyWczasy.pl nie udziela gwarancji, że korzystanie z wyszukiwarki będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia.

2.5. Rezerwacja oraz zakup imprezy turystycznej jest jednoznaczne z tym, że zapoznaliście się Państwo i akceptujecie Warunki Uczestnictwa wybranego Touroperatora imprezy turystycznej oraz zapisy niniejszego Regulaminu.

2.6. Podczas zakładania rezerwacji należy pamiętać, że dane osoby na którą rezerwacja jest założona, muszą się zgadzać z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym (w przypadku podróży na terenie Unii Europejskiej). W sytuacji niezrealizowania świadczeń zakupionych, a wynikających z niezgodności danych osobowych zawartych w założonej rezerwacji z danymi znajdującymi się w paszporcie lub dowodzie osobistym, zapłata dokonana za imprezę turystyczną podlega zwrotowi w części pomniejszonej o stratę poniesioną w wyniku zawarcia umowy i niezrealizowania wykupionych świadczeń zgodnie z Warunkami Uczestnictwa danego Touroperatora imprezy turystycznej.

2.7. Podczas zakładania rezerwacji imprezy turystycznej musicie Państwo posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży (w szczególności ważny paszport w przypadku wyjazdu do krajów nie będących członkami Unii Europejskiej), wymagane przy wyjeździe do niektórych krajów posiadanie wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których będziecie podróżowali.

2.8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

3. Ochrona danych osobowych.

3.1. Podane przez Państwa w procesie zakładania rezerwacji dane osobowe będą przetwarzane przez Internetowe Biuro Podróży BiletyWczasy.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).

3.2. Internetowe Biuro Podróży BiletyWczasy.pl przetwarza dane osobowe, które są niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez Internetowe Biuro Podróży BiletyWczasy.pl), które zostały podane przez Państwa przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego.

3.3. W chwili wysłania do Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl formularza rezerwacyjnego, automatycznie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas podane dane osobowe w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez Internetowe Biuro Podróży BiletyWczasy.pl usług marketingowych polegających na promowaniu naszych usług oraz partnerów.

3.4. Internetowe Biuro Podróży BiletyWczasy.pl w odniesieniu do Państwa danych osobowych stosuje zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3.5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Internetowe Biuro Podróży BiletyWczasy.pl zawiera Polityka Prywatności.

3.6. Dane osobowe są udostępniane przez Państwa dobrowolnie, jednakże konieczne jest to w celu prawidłowej realizacji zamawianej imprezy turystycznej. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do zażądania ich usunięcia.

4. Zasady zakładania rezerwacji imprezy turystycznej.

Zakładanie rezerwacji imprezy turystycznej może odbywać się poprzez:

INTERNET
4.1.1. Jeśli korzystacie Państwo z naszej wyszukiwarki internetowej musicie w pierwszym kroku określić parametry interesującej Was imprezy turystycznej. W tym kroku możecie również zaznaczyć preferowany tryb rezerwacji (np. tylko oferty z możliwością zakupu "online").

4.1.2. W drugim kroku, po wyświetleniu listy porównawczej z imprezami turystycznymi, które spełniają narzucone przez Was kryteria wyszukiwania, wybieracie Państwo jedną z imprez turystycznych, która Was zainteresowała. Przy każdej imprezie podana jest informacja, czy istnieje możliwość rezerwacji i zakupu w trybie "online".

4.1.3. Krok trzeci to dokładne zapoznanie się z opisem imprezy turystycznej, ceną, opisem hotelu, ocenami, umiejscowieniem na mapie, dostępnością miejsc. Następnie przechodzicie Państwo do formularza rezerwacji ("Formularz"). Do formularza musicie wprowadzić prawidłowe dane osobowe wszystkich uczestników rezerwowanej przez Was imprezy turystycznej, które są niezbędne do prawidłowego dokonania rezerwacji. Oferta, którą Państwo rezerwujecie nie jest jeszcze ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4.1.4. Krok czwarty to po wprowadzeniu danych osobowych w dolnej części Formularza oraz zaznaczeniu, że akceptujecie Państwo (oczywiście po uprzednim zapoznaniu się):

- zapisy niniejszego Regulaminu,
- Warunki Uczestnictwa Touroperatora zamawianej imprezy turystycznej, do których link znajduje się na wypełnianym przez Was Formularzu,
- informację, że dla Państwa bezpieczeństwa, w przypadku ewentualnych reklamacji świadczeń, które są zawarte w Umowie-Zgłoszeniu, prosimy o podpisanie i odesłanie umowy faxem na numer: (+48) 41 2490322 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia poprzedzającego Waszą imprezę turystyczną.

4.1.5. W kroku piątym przechodzicie Państwo do założenia rezerwacji poprzez wybranie w zależności od oferty:

a.) Przycisk "Kup teraz"

Opcja ta umożliwia dokonanie rezerwacji z natychmiastowym potwierdzeniem miejsc. Jeśli potwierdzicie Państwo poprawność wprowadzonych do Formularza danych osobowych, zostaniecie przekierowani na stronę płatności - gdzie następuje wpłata pieniędzy za imprezę turystyczną poprzez wybranie jednej spośród kilku form płatności. Dokonanie wpłaty za zarezerwowaną imprezę turystyczną nie oznacza jeszcze zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Dla Państwa bezpieczeństwa, każda założona rezerwacja jest jeszcze weryfikowana przez pracownika Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl pod względem prawidłowości skalkulowanej ceny dla danej imprezy turystycznej, jej składników, terminu, dostępności wolnych pokoi w hotelu, dostępności wolnych miejsc w samolocie, zakresu zamówionych świadczeń objętych ceną oraz Warunków Uczestnictwa danego Touroperatora.
W sytuacji, gdy dokonana weryfikacja jest pozytywna, pracownik Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl zatwierdza dokonaną przez Państwa wpłatę, a następnie dokonuje potwierdzenia rezerwacji w systemie Touroperatora. W chwili potwierdzenia rezerwacji przez Touroperatora zawarta zostaje umowa między Państwem, a Touroperatorem, a komplet dokumentów w skład których wchodzi: Umowa-Uczestnictwa, Warunki Uczestnictwa oraz potwierdzenie rezerwacji, otrzymacie Państwo na wskazany w Formularzu adres e-mailowy.

W sytuacji, gdy nastąpi rozbieżność pomiędzy zarezerwowaną imprezą turystyczną, a w szczególności jej ceną, terminem, dostępnością miejsc w hotelu, samolocie, autokarze lub świadczeniami objętymi ceną pomiędzy rezerwacją założoną przez Państwa, a danymi w systemie rezerwacyjnym Touroperatora, zostaniecie Państwo poinformowani o tym fakcie przez pracownika naszej Infolinii. Jeśli nowe Warunki Uczestnictwa w imprezie turystycznej, a w szczególności jej cena, zostaną przez Państwa zaakceptowane, to pracownik Internetowego Biura Podróży biletywczasy.pl zatwierdzi wpłatę dokonaną na poczet nowej ceny imprezy turystycznej i po uzyskaniu wymaganej dopłaty (w przypadku, gdy cena imprezy turystycznej jest wyższa od tej w założonej rezerwacji) lub po zwróceniu Państwu ewentualnej nadpłaty (w przypadku, gdy cena imprezy turystycznej jest niższa od tej w założonej rezerwacji) i prześle Państwu na wskazany adres e-mail komplet dokumentów: Umowę-Zgłoszenie i Warunki Uczestnictwa oraz potwierdzenie rezerwacji, co będzie oznaczało zawarcie umowy między Państwem, a Biurem Podróży będącym Organizatorem imprezy. Jeśli nie wyrazicie Państwo zgody na dokonanie zmiany w założonej rezerwacji to rezerwacja zostanie anulowana przez pracownika Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl bez ponoszenia kosztów, a wpłacona zaliczka na poczet imprezy turystycznej zostanie Państwu w całości zwrócona na konto.

b.) Przycisk "Zamawiam"
Opcja ta umożliwia Państwu założenie rezerwacji wybranej oferty bez potwierdzenia miejsc. Rezerwacja taka musi zostać jeszcze zweryfikowana przez pracownika Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl w systemie Touroperatora pod względem: dostępności miejsc w hotelu i samolocie, zamówionych świadczeń oraz ceny.
Pracownik Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl dokona sprawdzenia dostępności miejsc w hotelu i samolocie, ostatecznej pełnej ceny imprezy turystycznej, a następnie skontaktuje się bezpośrednio z Państwem (poprzez adres e-mail wskazany przez Państwa w Formularzu lub telefonicznie). Po potwierdzeniu przez Państwa chęci zakupu imprezy turystycznej zostanie przesłany do Państwa e-mail potwierdzający złożenie rezerwacji wraz z dokumentami rezerwacyjnymi: Umowa-Zgłoszenie i Warunki Uczestnictwa danego Touroperatora. Następnie musicie Państwo sprawdzić dane osobowe na Umowie, czy są zgodne z Państwa zamówieniem, a następnie dokonujecie Państwo wpłaty kwoty, która jest podana na umowie. Wpłatę możecie Państwo dokonać przelewem bankowym, przelewem internetowym lub kartą kredytową. W celu skrócenia czasu oczekiwania na zaksięgowanie Państwa wpłaty i tym samym przyspieszenia procesu rezerwacji prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem na numer (+48) 41 2490322.
Przesłanie potwierdzenia przelewu (lub pomyślna autoryzacja karty kredytowej) do Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem na numer (+48) 41 2490322 jest równoznaczne z akceptacją Umowy-Zgłoszenia oraz Warunków Uczestnictwa Organizatora.
Po dokonaniu przez Państwa wpłaty, pracownik Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl dokona ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji w systemie Touroperatora, a następnie prześle Państwu mailem potwierdzenie tej rezerwacji, które będzie upoważniało Państwa do odbioru dokumentów podróży na lotnisku. Z chwilą dokonania potwierdzenia rezerwacji przez Touroperatora zostaje zawarta umowa między Państwem, a Biurem Podróży będącym Organizatorem danej imprezy turystycznej.
Dla formalności, prosimy Państwa o odesłanie do nas podpisanej Umowy-Zgłoszenia: faksem na numer: (+48) 41 2490322 lub po zeskanowaniu e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie imprezy turystycznej.

INFOLINIA - (+48) 41 2490322

4.1.6. Podczas telefonicznej rozmowy podajecie Państwo pracownikowi Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl kod imprezy turystycznej, którą chcecie zarezerwować lub ogólne preferencje dotyczące wyjazdu.

4.1.7. Pracownik Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl potwierdzi dostępność wolnych miejsc w hotelu i samolocie oraz zweryfikuje ostateczną cenę wybranej przez Państwa imprezy turystycznej lub też w przypadku braku wolnych miejsc przedstawi Państwu najlepsze oferty, które odpowiadają podanym kryteriom.

4.1.8. Jeśli potwierdzicie Państwo chęć zakupu imprezy turystycznej, pracownik Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl prześle do Państwa e-mail z potwierdzeniem złożenia rezerwacji wraz z dokumentami: Umowa-Zgłoszenie i Warunki Uczestnictwa danego Touroperatora. Następnie musicie Państwo sprawdzić podane dane osobowe na umowie, czy są zgodne z Państwa rezerwacją. Po sprawdzeniu danych musicie Państwo dokonać wpłaty podanej na umowie kwoty. Wpłatę możecie dokonać przelewem bankowym, przelewem internetowym lub kartą kredytową. Dla skrócenia czasu oczekiwania na zaksięgowanie Państwa wpłaty, a tym samym dla przyspieszenia procesu rezerwacji prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem na numer (+48) 41 2490322.

4.1.9. Przesłanie potwierdzenia przelewu (lub pomyślna autoryzacja karty kredytowej) do Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem na numer: (+48) 41 2490322 jest równoznaczne z akceptacją Umowy-Zgłoszenia i Warunków Uczestnictwa danego Touroperatora.

4.1.10. Po dokonaniu przez Państwa wpłaty, pracownik Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl dokona ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji w systemie Touroperatora, a następnie prześle Państwu mailem potwierdzenie tej rezerwacji, które będzie upoważniało Państwa do odbioru dokumentów podróży na lotnisku. Z chwilą dokonania potwierdzenia rezerwacji przez Touroperatora zostaje zawarta umowa między Państwem, a Biurem Podróży będącym Organizatorem danej imprezy turystycznej.

4.1.11. Dla formalności prosimy Państwa o odesłanie do nas podpisanej Umowy-Zgłoszenia: faksem na numer: (+48) 41 2490322 lub po zeskanowaniu mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie imprezy turystycznej.
Centrum rezerwacji: Biuro Podróży YES, ul. Sienkiewicza 66, 27-400 Ostrowiec Św.

4.1.12. W trakcie osobistej wizyty w naszym Centrum Rezerwacji, które znajduje się w Biurze Podróży YES, podajecie Państwo kod konkretnej imprezy turystycznej, którą wyszukaliście w Internetowym Biurze Podróży BiletyWczasy.pl, a której zakupem jesteście zainteresowani lub podajecie pracownikowi Biura ogólne preferencje dotyczące poszukiwanej przez Państwa imprezy turystycznej.

4.1.13. Pracownik Biura potwierdzi dostępność wolnych miejsc w hotelu i samolocie oraz zweryfikuje ostateczną cenę wybranej przez Państwa imprezy turystycznej lub w przypadku braku wolnych miejsc przedstawi najkorzystniejsze oferty Państwu odpowiadające.

4.1.14. Po dokonaniu wyboru odpowiadającej Państwu imprezy turystycznej, należy podpisać w Biurze Umowę-Zgłoszenie i Warunki Uczestnictwa wybranego Touroperatora oraz dokonać wpłaty zaliczki. W przypadku płatności przelewem, termin jego dokonania określa pracownik Biura. Prosimy o przestrzeganie ustalonych z pracownikiem Biura terminów płatności - co gwarantuje utrzymanie wstępnie zarezerwowanych miejsc.

5. Końcowa cena imprezy turystycznej.

5.1. Cena zarezerwowanej przez Państwa imprezy turystycznej zawiera wszystkie składniki zawarte w opisie, a w szczególności:

a.) zakwaterowanie,
b.) środek transportu (nie dotyczy imprez turystycznych z dojazdem własnym),
c.) świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki,
d.) podatki,
e.) opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku imprez lotniczych,
f.) inne zgodne z opisem imprezy turystycznej.

5.2. Organizator imprezy turystycznej, zgodnie w Warunkami Uczestnictwa, ma prawo zmienić lub wycofać ze sprzedaży imprezę turystyczną już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka będzie anulowana bez konieczności poniesienia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Internetowe Biuro Podróży BiletyWczasy.pl nie ma żadnego wpływu na dokonywanie zmian imprez turystycznych przez Touroperatorów. Zasady na podstawie których mogą zostać dokonane zmiany określone są każdorazowo w Umowie-Zgłoszeniu lub w Warunkach Uczestnictwa, które podpisujecie Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.

5.3. W związku z tym, że cena imprezy turystycznej może być podana przez niektórych Touroperatorów zarówno w PLN jak i w walutach obcych, ostateczna cena za imprezę turystyczną może ulec niewielkim zmianom, które wynikają z dziennego kursu danej waluty. Zmiana ceny nie może jednak nastąpić w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.

5.4. Organizatorzy imprez turystycznych zastrzegają sobie prawo do zmiany ceny wycieczki w sytuacjach, które są przewidziane w Warunkach Uczestnictwa danego Touroperatora.

5.5. Internetowe Biuro Podróży BiletyWczasy.pl nie może zagwarantować końcowej ceny imprezy turystycznej w momencie, gdy dokonujecie Państwo rezerwacji. Tylko ostateczne potwierdzenie Państwa rezerwacji przez Touroperatora imprezy turystycznej jest równoznaczne z uzyskaniem końcowej ceny za zarezerwowaną imprezę turystyczną.

5.6. Internetowe Biuro Podróży BiletyWczasy.pl zastrzega sobie prawo do anulacji założonej przez Państwa rezerwacji oraz zwrotu całej wpłaconej kwoty w przypadku, gdy z powodu błędów technicznych, niezależnych od Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl, w systemie rezerwacyjnym podano błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa imprezy turystycznej.

6. Akceptowane formy płatności.

6.1. Możliwe są dwie formy płatności za zarezerwowaną imprezę turystyczną, w zależności od długości terminu pomiędzy rezerwacją imprezy, a datą jej rozpoczęcia:
- wpłata zaliczki, w wysokości określonej przez Touroperatora oraz dopłata do całkowitej wartości imprezy w terminie podanym w podpisanej Umowie-Zgłoszeniu,
- płatność całkowita w dniu podpisania Umowy-Zgłoszenia, w przypadku, gdy termin rozpoczęcia imprezy turystycznej jest krótszy niż 30 dni.

6.2. Podczas wpłaty zaliczki, pracownik Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl udzieli Państwu również szczegółowych informacji na temat terminów, w których musi być dokonana dopłata do pełnej ceny imprezy turystycznej.

6.3. W Internetowym Biurze Podróży Biletywczasy.pl macie Państwo możliwość do wyboru następujące formy płatności:

• Przelew bankowy
• Karta kredytowa
• Wpłata gotówkowa
• Przekaz pocztowy

Płatność przelewem bankowym.

6.4.1. W przypadku płatności przelewem, wpłatę należy dokonać na konto właścicela Internetowego Biura Podróży biletywczasy.pl:

Firma Edukacyjno-Szkoleniowo-Usługowa YES, Wiśniewski Dariusz
27-400 Ostrowiec Św., ul. Sienkiewicza 66
ING, nr konta: 42 1050 1461 1000 0091 3660 9881

Wpłata na konto wskazane w otrzymanej rezerwacji przyspiesza identyfikację Państwa wpłat.

6.4.2. W trakcie dokonywania przelewu, w tytule wpisują Państwo numer płatności nadany przez Internetowe Biuro Podróży BiletyWczasy.pl (10 cyfrowy numer znajdujący się na oświadczeniu o płatności), który jest przesłany do Państwa drogą elektroniczną w dokumentach rezerwacyjnych.

6.4.3. Po dokonaniu płatności należy przesłać potwierdzenie przelewu faxem pod numer: (+48) 41 2490322 lub drogą elektroniczną na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z następującymi danymi:
- numer płatności (rezerwacji),
- imię i nazwisko podróżnego.

6.4.4. Przelew należy wykonać w terminie podanym przez pracownika Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl. W przypadku ofert "last minute" należy jak najszybciej dokonać wpłaty i przesłać potwierdzenie do Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl.

6.4.5. W przypadku przesłania fałszywego potwierdzenia przelewu bankowego będzie to traktowane jako próba wyłudzenia. Fałszywe potwierdzenie zostanie przekazane stosownym organom ścigania.

Płatność kartą kredytową.

6.4.6. Jeśli dokonujecie Państwo rezerwacji poprzez Internetowe Biuro Podróży BiletyWczasy.pl zostaniecie przekierowani do bezpiecznego systemu autoryzacji kart kredytowych DotPay, który umożliwia zapłatę kartą kredytową. W Biurze Podróży YES nie ma możliwości płatności kartą kredytową.

6.4.7. Płatności kartą kredytową może dokonać tylko właściciel tej karty lub osoba przez niego upoważniona. W przypadku użycia cudzej karty kredytowej bez upoważnienia w celu opłacenia imprezy turystycznej w świetle polskiego prawa jest przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze na mocy Art. 278. § 1. Kodeksu Karnego. Wszystkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane przez Internetowe Biuro Podróży BiletyWczasy.pl odpowiednim organom ścigania.

6.4.8. Podczas wpisywania danych z karty kredytowej, automatycznie wyrażają Państwo zgodę na autoryzację karty do wysokości należności za imprezę turystyczną. Autoryzacja następuje najpóźniej w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji.

6.4.9. W sytuacji gdy:

a.) następuje brak autoryzacji,
b.) nie ma możliwości zablokowania należności za imprezę turystyczną na karcie,
c.) nie ma możliwości płatności kartą kredytową danego typu, pracownik Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub drogą elektroniczną, celem ustalenia innej formy płatności.

6.4.10. W celu poprawnej autoryzacji użytej karty kredytowej, musicie Państwo podać następujące dane dotyczącej użytej karty kredytowej:

a.) rodzaj karty kredytowej
b.) numer karty kredytowej
c.) nazwisko i imię posiadacza karty
d.) datę ważności karty kredytowej
e.) kod CVV2/CVC2 (znajduje się na odwrocie karty płatniczej, są to trzy ostatnie cyfry wydrukowane przy numerze karty na pasku do podpisu).

6.4.11. Autoryzacja dokonanej transakcji odbywa się poprzez centrum autoryzacyjne DotPay przy współpracy z Bankiem, który wydał Państwu kartę płatniczą. Autoryzacja karty kredytowej jest całkowicie bezpieczna i polega na przesłaniu zaszyfrowanych danych karty do centrum autoryzacyjnego DotPay. Internetowe Biuro Podróży BiletyWczasy.pl nie ma żadnego dostępu oraz nie gromadzi danych dotyczących kart kredytowych, przy pomocy których Klienci dokonują zapłaty za założone rezerwacje.

6.4.12. Jeśli zostanie dokonana autoryzacja płatności za zarezerwowaną i zakupioną w Internetowym Biurze Podróży BiletyWczasy.pl imprezę turystyczną, to Bank, który jest wystawcą karty kredytowej, przy pomocy której dokonano płatności, zablokuje środki pieniężne, które stanowią pełną wpłatę za zarezerwowaną imprezę turystyczną. Czynność ta jest niezależna od Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl.

Płatność gotówką.

6.4.13. W Biurze Podróży YES znajdującym się w Ostrowcu Św., ul. Sienkiewicza 66 można dokonać wpłaty gotówkowej.

Płatność przekazem pocztowym.

6.5.14. Płatność za imprezę turystyczną może być wykonana również przekazem pocztowym, ale tylko w przypadku jeśli rezerwacja jest dokonywana na minimum 15 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej. W przypadku dokonywania płatności przekazem pocztowym należy wpisać nr konta wskazany w potwierdzeniu założonej rezerwacji lub na adres i konto:

Firma Edukacyjno-Szkoleniowo-Usługowa YES, Wiśniewski Dariusz
27-400 Ostrowiec Św., ul. Sienkiewicza 66
ING, nr konta: 42 1050 1461 1000 0091 3660 9881

6.4.15. Podczas wypełniania druku przekazu w tytule musicie Państwo wpisać numer płatności nadany przez Internetowe Biuro Podróży BiletyWczasy.pl (10 cyfrowy numer znajdujący się na oświadczeniu o płatności), który został przesłany do Was drogą elektroniczną razem z dokumentami rezerwacyjnymi.

6.4.16. Po dokonaniu płatności należy przesłać potwierdzenie nadania przekazu faxem: (+48) 41 2490322 lub drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z następującymi danymi:

- numer płatności (rezerwacji),
- imię i nazwisko podróżnego.

6.4.17. W przypadku płatności przekazem pocztowym należy go nadać najszybciej jak to tylko możliwe, po dokonaniu rezerwacji imprezy turystycznej, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym.

7. Zasady odbioru i dostarczania dokumentów podróżnych.

7.1. Po dokonaniu zakupu imprezy turystycznej dokumenty podróżne - w zależności od Touroperatora - otrzymacie Państwo:

a.) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Państwa w Formularzu,
b.) na lotnisku, na 2 godziny przed wylotem na stanowisku odpraw danego Organizatora imprezy turystycznej.

7.2. O zasadach odbioru dokumentów podróżnych, będziecie Państwo poinformowani za każdym razem przez pracownika Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl.

7.3. W niektórych sytuacjach dokumenty podróżne będą wysyłane pod wskazany przez Państwa adres pocztowy. Dokumenty podróżne nie mogą zostać dostarczone na adres skrytki pocztowej.

8. Zmiana rezerwacji imprezy turystycznej.

8.1. Istnieje możliwość dokonywania zmian w zakupionej rezerwacji imprezy turystycznej na zasadach, które są określone w Warunkach Uczestnictwa danego Touroperatora.

8.2. W przypadku dokonywania zmian musicie się Państwo liczyć się z kosztami manipulacyjnymi zgodnymi z Warunkami Uczestnictwa danego Organizatora imprezy turystycznej.

8.3. Zmiany w rezerwacji imprezy turystycznej można dokonać poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia zmian w rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez Infolinię Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl pod numerem telefonu: (+48) 41 2490322.

8.4. Pracownik Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl wykona wszelkie zmiany według Państwa życzeń oraz objaśni całą procedurę związaną ze zmianą rezerwacji.

9. Zasady anulowania rezerwacji imprezy turystycznej przez klienta.

9.1. Istnieje możliwość anulowania opłaconej rezerwacji imprezy turystycznej. Koszty oraz zasady opisane są w Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora imprezy turystycznej.

9.2. W przypadku anulowania rezerwacji musicie się Państwo liczyć z wystąpienia kosztów anulacyjnych.

9.3. Anulowanie rezerwacji imprezy turystycznej jest możliwe poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia anulowania rezerwacji na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub fax-em na numer: (+48) 41 2490322. W obydwu przypadkach należy podać imię i nazwisko oraz numer rezerwacji.

9.4. Pracownik Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl skontaktuje się z Państwem i dokona anulacji rezerwacji, która zastała przez Państwa wykupiona, wyjaśni na jakich zasadach i w jakiej wysokości zostaną zwrócone Państwu pieniądze, które zostały już wpłacone podczas rezerwacji wycieczki i wyjaśni przebieg całego procesu.

a.) W sytuacji, gdy wystąpią koszty anulacyjne muszą Państwo na piśmie upoważnić Internetowe Biuro Podróży BiletyWczasy.pl do potrącenia kwoty wymaganej do pokrycia kosztów związanych z anulacją imprezy turystycznej.
b.) W przypadku, gdy kwota wpłaconej zaliczki będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów związanych z anulacją imprezy, zostaną Państwo poinformowani, w jaki sposób i w jakim terminie należy uiścić brakującą kwotę.

10. Anulowanie rezerwacji imprezy turystycznej przez Touroperatora.

10.1. Zasady na jakich Touroperator może anulować imprezę turystyczną zawarte są w ogólnych Warunkach Uczestnictwa.

10.2.Internetowe Biuro Podróży BiletyWczasy.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wprowadzenia zmian w rezerwacji imprezy turystycznej lub jej anulowania przez Touroperatora.

10.3. W przypadku, gdy Touroperator dokona zmian w Państwa rezerwacji imprezy turystycznej, informacje zostaną do Was przesyłane przez pracownika Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl pod wskazany w Formularzu adres e-mail lub zostaną przekazywane telefonicznie.

11. Obsługa rezerwacji imprezy turystycznej.

11.1. Po zakupie imprezy turystycznej w każdej chwili macie Państwo możliwość skontaktowania się z pracownikiem Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl i uzyskaniem odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące Waszej rezerwacji.

11.2. Na 24 godziny przed wylotem Klient zobowiązany jest skontaktować się z Internetowym Biurem Podróży BiletyWczasy.pl w celu potwierdzenia aktualnych godzin wyjazdu.

11.3. W przypadku otrzymania komunikatu od Touroperatora, pracownicy Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl poinformują Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w Waszej rezerwacji imprezy turystycznej.

12. Postępowanie w przypadku składania reklamacji.

12.1. W sytuacji, gdy nie jesteście Państwo zadowoleni z wywiązania się z umowy przez Touroperatora macie Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wywiązaniem się umowy przez Touroperatora.

12.2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora imprezy turystycznej. Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Touroperatora na zasadach opisanych w Warunkach Uczestnictwa danej imprezy turystycznej. W przypadku dokonania płatności za pomocą karty płatniczej, nie ulegają zmianie strony stosunku zobowiązaniowego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi turystycznej. Wszelkie roszczenia wobec Touroperatora związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi muszą być kierowane bezpośrednio do Organizatora danej imprezy turystycznej.

12.3. Pracownicy Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl dołożą wszelkich starań, aby usługi świadczone przez nich były jak najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi przez pracowników Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl macie Państwo prawo do złożenia reklamacji.

12.4. Reklamacje związane z jakością obsługi przez pracowników Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl należy składać na adres: Firma Edukacyjno - Szkoleniowo – Usługowa YES, Wiśniewski Dariusz, ul. Sienkiewicza 66, 27-400 Ostrowiec Św. w formie pisemnej lub wysyłać je na adres internetowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Państwa reklamacja zostanie rozpatrzona w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania.

12.5. Złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: oznaczenie Usługobiorcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Usługobiorcą) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.

13. Postanowienia końcowe.

13.1. W sprawach, które są nieuregulowane przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

13.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Internetowe Biuro Podróży BiletyWczasy.pl rozstrzygane będą przez sądy powszechne.

13.3. Internetowe Biuro Podróży BiletyWczasy.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez Internetowe Biuro Podróży BiletyWczasy.pl, a wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Internetowego Biura Podróży BiletyWczasy.pl, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.

13.4.W przypadku korzystania z usług świadczonych przez Internetowe Biuro Podróży BiletyWczasy.pl oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe oraz bez zastrzeżeń akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 

Nasze stacjonarne biuro podróży

Biuro Podróży "YES"
27-400 Ostrowiec Św.
ul. Sienkiewicza 66

tel./fax (+48) 41 249 03 22

...